Utvecklas som ledare, medarbetare och grupp med hjälp av Market Cap

Medarbetare som mår bra och trivs på sina arbetsplatser når bra resultat. Bra ledare, likväl som väl fungerande grupper, ger ovärderlig kraft till företaget.

Market Cap utvecklar chefer som gör skillnad genom ett ledarskap med tydliga mål, som
arbetar med uppföljning och feedback och som skapar tillit. Det leder till engagerade och kompetenta medarbetare, högre prestation, nöjdare kunder och ett bättre resultat!

Utgångspunkten i insatserna är alltid kundens affär och effekten av insatserna mäts och
följs noggrant upp.

Market Cap's vision är: "Effektiva företag med lyckliga medarbetare genom bra ledarskap"

Market Cap ger råd i media

Veckans affärer, SvD Näringsliv och Dagens industri har alla skrivit om Market Caps erfarenheter och råd kring ledarskap, stress och psykisk ohälsa. Läs artiklarna här