Kraftringens logotyp

– Agneta och Eva har starkt bidragit till den nya nivå som ledningsgruppen nått i sitt arbetssätt och i tilliten till varandra, menar Mats Didriksson, affärsområdeschef Energi på Kraftringen Energi AB.

Under större delen av 2016  stöttade Market Cap, genom Agneta Setterwall och Eva Öhrn, ledningsgruppen för affärsområde Energi inom Kraftringen-koncernen att utvecklas till ett effektivt team. 

– Jag har särskilt uppskattat deras lyhördhet för medlemmarnas sinnesstämning och olika situationer, samt deras förmåga att använda det på ett respektfullt sätt för att utveckla arbetssättet och fördjupa tilliten inom gruppen, fortsätter Mats Didriksson. Ledningsgruppen fick genom detta ett väldigt effektiv arbetssätt, vilket också bekräftats av de mätningar som gjorts över tiden. 

Läs hela Mats Didrikssons utlåtande och en rad andra kundcitat här.

Idag deltog Johan Setterwall från Market Cap i Rosa Bandet-loppet tillsammans med Carin Bauer på Hexicon som själv hade bröstkancer för 8 år sen.
- Det känns väldigt bra att kunna bidra på det här sättet och så är det kul också, säger Carin.

2017 års Stå Upp-seminarium ägde rum i form av ett välbesökt frukostseminarium där det bjöds på nyttig och god frukost och lika nyttig och god kunskap om hur vi som ledare kan bidra till en hälsosam arbetsmiljö.

Market Caps och GIH:s tredje Stå Upp-seminarium gästades av två föreläsare som mycket påtagligt utgick från egna erfarenheter och djupa kunskaper och visade på vikten av att som ledare föregå med gott exempel.

Erik Hemmingsson, forskare vid GIH, talade varmt för att förstå vikten av att använda båda våra hjärnhalvor även i yrkeslivet, där den vänstra hjärnhalvan, med det logiska tänkandet tenderar att betonas.
- Det bör vara mer holistiskt, förebyggande och mänskligt på våra arbetsplatser, sa Erik. Vi borde styras mer av våra känslor och göra saker för att det är kul.

Idag drabbar den psykiska ohälsan tre gånger så många människor jämfört med för 25 år sedan. Erik uppmuntrade deltagarna att göra sin del på arbetsplatserna med att stoppa den processen genom att minska stillasittandet, främja aktiviteter för motion och avslappning och att skapa kreativa miljöer på arbetsplatser som utnyttjar medarbetarnas individuella talanger.
- Då kan ni förebygga stress och psykisk ohälsa i yrkeslivet.

Staffan Jeppsson, har ett långt yrkesliv med tunga befattningar inte minst inom IKEA, bland annat som assistent till Ingvar Kamprad, men arbetar numera som konsult och mindfulnessinstruktör. Staffan inledde och avslutade seminariet med en mindfulnessövning tillsammans med alla deltagare. Han berättade personligt om ett yrkesliv med mycket ansvar, stress och press, vilket ledde honom in ett destruktivt mönster som fick en vändpunkt då han upptäckte mindfulness. Idag arbetar han med utbildningar inom management, utvecklingsprogram, företagskultur och mindfulness.
- Livet händer här och nu – inte i morgon och inte i går. Vi har väl alla det som kan kallas ohälsosamma tankemönster. Mindfulness kan hjälpa mig att bli medveten om dessa tankemönster och släppa dem så de inte påverkar mig negativt. 

Läs ett längre sammandrag med intressanta och konkreta tips från föreläsarna här.

I lördags avgjordes 2017 års Market Cap Grand Prix efter en mycket tuff duell. Jan Linders, Obiq tog hem pokalen.
- Allt handlar såklart om rätt kurvtagning, säger Jan, nöjd i depån.
Efter den minst sagt roliga och fartfyllda Go Cart tävlingen bjöds det på lunch och Johan Setterwall hade en presentation om de 10 första åren för Market Cap.

Förändringarna har inte låtit vänta på sig, sedan UC valde att satsa på ett ledarskapsår 2016 med syftet att skapa ett värdeskapande och situationsanpassat ledarskap. 
– Vi har fått en gemensam bild av förväntningarna på ledarskap. Vi har teamat ihop oss som chefsgrupp och fått en ökad öppenhet mellan bolagen i koncernen, säger Rina Jacobsson, HR-chef på UC. Jag kan se en tydlig utveckling i vardagen varje månad.

Läs mer här om UC förändringsresa, där Market Cap haft en viktig roll.

 

För tredje gången bjuder Market Cap tillsammans med GIH in till ett seminarium kring temat Stå upp för en hållbar livsstil. Den här gången i form av ett frukostseminarium den 26 januari där du kan ta del av Staffan Jeppsson och Erik Hemmingsson som föreläser om hur du som ledare kan få dina medarbetare att må bättre och prestera mer.

 
Var?  GIH, Lidingövägen 1 bakom Stadion
När? 
Torsdagen den 26 januari klockan 08:00-09:30, frukost serveras från klockan 07:30
Anmälan:
e-posta till info@marketcap.se

Seminariet är kostnadsfritt. Varmt välkomna!

Om föreläsarna
Staffan Jeppsson har under trettio år haft höga befattningar inom IKEA i fem olika länder. Idag arbetar han som konsult med inriktning på ledarskap, kulturfrågor och mindfulness. Som utbildad instruktör i mindfulness berättar han för oss om fördelarna med mindfulness och hur det kan utövas.

Erik Hemmingsson är forskare vid GIH och föreläser om hur du som ledare kan bryta den psykiska ohälsan på din arbetsplats och få dina medarbetare att prestera mera. 

 

I slutet av januari anordnades Stå Upp-seminariet för andra året i rad. Representanter från näringslivet, kommuner, myndigheter och träningskedjor samlades på GIH för att få aktuell kunskap och konkreta tips för en mer hållbar livsstil. Arrangörer var Market Cap, Sport Support Center och GIH.

Det blev en eftermiddag med intressanta föreläsningar om fyra angelägna ämnen:

1) Nyttan av att bryta stillasittandet – genom att ställa sig upp var 20:e minut minskar risken för blodproppar avsevärt. Det bidrar även till ökad inlärning, vakenhet och koncentration samt har en positiv effekt på stress och depression.

2) Att bli en bättre ledare med hjälp av mindfulness – genom mindfulnessträning utvecklar man viktiga ledarskapsförmågor som stresstålighet, återhämtning, empati, självledarskap och fokus.

3) Vikten av att sova tillräckligt mycket och att få sömnkvalitet – sömn innebär återhämtning, bearbetning, rensning, stabilisering av minnen, problemlösning och mycket mer. Sömn är alltså bra hjärnhälsa!

4) Om hur företag tjänar ekonomiskt på att vara hälsosamma – ohälsan i Sverige är oroväckande hög och tidiga insatser för hälsa i företagen är oftast lönsamma.

Läs en längre sammanfattning av seminariet och alla föreläsningar här

 

Det började för några år sedan med en utbildning i Situationsanpassat ledarskap för några av företagets chefer. Idag får alla medarbetare, oavsett roll i energibolaget Kraftringen samma utbildning i ledar- och medarbetarskap.

– Alla får en gemensam bas, ett gemensamt språk. Det är den stora vinningen i detta, säger Susanne Serenhov, HR-chef på Kraftringen.

Läs hela intervjun med Susanne Serenhov här.

Tips från Stå Upp seminariet för en hållbar livsstil den 30 januari 2015

Skapa nyttig vana genom att bestämma både vad du ska göra och när på dagen.

Hitta den positiva energin i det du gör och känn dig nöjd.

Inför möten på 30 minuter, mötena blir effektivare, kräver att du rör dig till och från dem, samt att de kan utföras gående (walk-and-talk).

Ställ dig upp när telefonen ringer eller när du ska e-posta så att variationen mellan att sitta och stå blir ett naturligt inslag.

Ha en central skrivare så att alla anställda måste gå dit för att hämta sina utskrifter.

Väv in återhämtning under dagen och över tid samt skapa goda sovvanor.

Använd en mindfulnessapp för att få in regelbundna pauser, undvik jobb timmarna innan läggdags och gör sovrummet till en jobbfri zon.

Var vaksam på dina och andras riskbeteenden, prioritera vissa arbetsuppgifter och säg aldrig Ja så fort någon ber om något – be att få återkomma.

Sträva mot att få inflytande i ditt arbete, använd din kompetens på ett meningsfullt sätt och fokusera på det du är bra på och tycker är roligt.

Börja enkelt! och bestäm både vad du ska göra och när på dagen.

Varje dag är ny och undvik dåligt samvete om du missar en dag.

Market Cap välkomnar tillsammans med GIH och Sport Support Center till en eftermiddag med aktuell forskning och konkreta tips på hur du kan inspirera dig själv och dina medarbetare till en mer hållbar livsstil. Seminariet lär dig mer om hur du kan undvika stress, vikten av återhämtning och nyttan av fysisk aktivitet.

När: Fredagen den 30 januari mellan klockan 12:00 och 16:00 Var: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1, t-bana Stadion, Stockholm Kostnad: 1 995 kronor innan den 30 november, därefter 2 495 kronor. Priserna är exklusive moms. Anmälan och information: www.stauppseminariet.se och bifogad inbjudan.

Ett alltmer stillasittande stressfyllt arbetsliv kan leda till försämrad prestation och onödiga hälsoproblem. God kunskap om vilka beteenden som bidrar till friskare medarbetare, ger i sin tur större engagemang och effektivitet på arbetsplatsen. Forskare och företagsrepresentanter ger dig intressant forskning, delar med sig av erfarenheter och du får konkreta praktiska råd som gör skillnad.

Program för seminariet: Stå Upp för en hållbar livsstil
11:45 Lättare lunch serveras
12:30 Välkommen till GIH
12:40 Mai-Lis Hellenius, professor, KI Livsfarligt att sitta still men lätt att åtgärda - Forskningen
13:20 Elin Ekblom Bak, med. dr, GIH Livsfarligt att sitta still men lätt att åtgärda - Enkla och praktiska tips 14:00 StåUpp-kaffe
14:20 Victoria Blom, fil. dr. psykologi, GIH Arbete, stress och återhämtning - Hur kan vi stoppa i tid?
14:50 Jonas Vikman, Head External Affairs, GlaxoSmithKline Erfarenheter i näringslivet

Moderator är Eva Fernvall, kommunikationsdirektör, Apoteket AB.

Stå upp för hälsan! arrangeras av GIH, Market Cap Group och Sport Support Center.

Seminariets överskott går till forskningsprojekt inom GIH och KI.

Läs den bifogade inbjudan och sprid den gärna i ditt nätverk.

För ytterligare frågor e-posta

Sjuksköterskorfrån Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Venhälsan, Södersjukhuset som arbetar med hiv-positiva patienter, har under våren 2014 utbildats och
tränats av Market Cap Group.

Utbildningsserien har fokuserat på att ge ökad förståelse för hur man kan påverka, motivera och coacha sina patienter på bästa sätt.

Träningsomgångarna har varvats med mycket uppskattade föreläsningar kring Kost & Motion, rökavvänjning och sexuellt överförbara sjukdomar. Market Cap har ansvarat för utbildningen och träningen som har kompletterats med föreläsarna: Per-Åke Lagerbäck (Hälsobolaget i Järfälla AB), Matthias Lidin (Livsstilsmottagningen på Karolinska Sjukhuset) samt Eva Berg Björnelius (Karolinska Sjukhuset).
Hela utbildningsserien är ett samarbete mellan läkemedelsföretaget GSK och de båda sjukhusen.  

Vi är glada och stolta över att vi har fått vara med och bidra i denna satsning vilket också varit väldigt lärorikt, säger Eva Öhrn & Johan Setterwall från Market Cap Group

Market Cap deltog i helgen i inspirerande lagstafetter, för både yngre och äldre deltagare. Superkul att delta som grupp på detta sätt, säger Eva Öhrn och Johan Setterwall.

Generellt upplever jag att hela den utbildningssatsning vi körde igång 2011, med Situationsanpassat Ledarskap, coaching/feedback och därpå ett antal tillfällen för diskussion och praktisk implementation, var och är helt rätt. Numera har vi ett gemensamt förhållningssätt och vokabulär kring ledarskap på företaget, vilket på sikt kommer att påverka vår performance. Men jag är övertygad om att vi behöver fokusera på dessa områden även framöver. En företagskultur måste sättas från grunden.

Förmågan att göra åtaganden är något vi absolut kan förbättra oss inom. För mig handlar det om:
-
  Förmågan att enkelt och tydligt beskriva vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit genom våra egna insatser.
- Chefers vilja och förmåga att stämma av förväntningar och avkräva åtaganden för det som beslutats, (VAD gör DU).
-
Chefers vilja och förmåga att jobba med uppföljning och vad vi kallar ”course correction” när vi inte   levererar på de åtaganden som vi satt upp.
-
Medarbetares och chefers förmåga att lära av denna process och förändra/justera för framtiden.

Devisen – ”du får det du ber om”, stämmer fortfarande. Beteendeförändringen kommer först när vi har ledare som kontinuerligt visar att detta är viktigt genom att coacha och följa upp. Utveckling är ingen aktivitet, utan att tillstånd. Vi tagit ett antal viktiga steg i rätt riktning, men det kommer behövas mer arbete i samma anda.

Niclas Karlsson, Head of Commercial Excellence Europe
European Commercial Strategy & Operations
Pharma Europe


Jag vill kort återkoppla kring den förändringsresa ABB i Figeholm som vi startat våren 2013 och där vi verkligen fått hävstång från den utbildningen vi genomförde tillsammans med dig i "svåra samtal" och på tema ledarskap mer generellt. Vi har gått vidare med vår nyvunna kompetens / erfarenhet och skapat både en process och etablerat ett forum för att kontinuerligt arbeta med vårt ledarskap och alla de "svåra samtal" som alla ledare behöver ta i sin vardag. Min uppfattning är att vi skapat någonting ganska unikt och någonting som fler enheter inom ABB borde "ta efter". Vi har haft några smått fantastiska möten där ledare verkligen "blottat sig" och sina svagheter så väl som visat upp sina styrkor och därmed också kunnat skicka signaler till resten av gruppen om vad ett bra ledarskap verkligen innefattar i form av mod etc. Ordet "lärande process" har gått från någonting teoretiskt till att fungera praktiskt och tillämpas kontinuerligt samt följas upp varje månad på de tillsatta ledarforumen. Du minns att vi i planeringsfasen pratade mycket om att vi behövde hitta en form som gjorde att alla ledare kommer på mötena bara för att "man inte vill missa" dessa och för att de ger så mycket att dom kommer utan att vi skriver "obligatoriskt" i möteskallelser etc. Vi är där nu. Vi ser redan efter några månader resultat i form av:
1. Antalet sjukfrånvarotillfällen per medarbetare har minskat. Arbetet med ledarskapet och de "svåra samtalen"   är en del i detta.
2. Vi har fått feedback från våra medarbetare som sett att vi tar tag i de samtal som vi ska.
3. Även facklig representant har givit en positiv signal på att personalledare tar tag i samtal i större omfattning än tidigare Så även från min sida - STORT tack för hjälpen på vägen!

Mvh Tobias Hanson General Manager ABB AB - Figeholm

Igår hade vi ett frukostmöte för kunder och vänner om Föräldraskapet i sociala medier med tips om hur agera. Därefter hade vi ett lunchmöte med GlaxoSmithKline personalen på samma tema. Föreläsare var Annika Thorberg från Marketing House, som är en extremt kunnig konsult på området. Min reflektion är att jag som förälder har ett jätte ansvar i att lära mig mycket mer för att kunna agera på ett bra sätt utan att sätta upp en massa FÖRBUD, säger Johan Setterwall.

Med tanke på intresset så kanske vi återkommer till hösten med nytt frukostmöte!

Nedan värdefulla tips från Annika Thorberg, Marketing House, för hur du kan agera!

Här kommer ett antal tips och rad kring hur du som förälder kan bli bättre på att leda och skapa en tidig dialog med ditt barn/tonåring kring användandet av och närvaron i Sociala medier. Se detta dokument som ett stöd för hur du kan få en bättre kunskap och en ömsesidig respekt mellan dig som förälder och barnet/tonåringen.

1.Kunskap är makt –  UTBILDA DIG for  barnens/tonåringens skull

2.Läs användarvillkoren for de medier du och tonåringarna använder

3.Lär dig kanalerna eller lär er tillsammans

4. Be att få vara ”vän” men lägg dig inte i, kommentera inte, följ på avstånd

6. Låt de leda dig genom att de lär dig kanalerna/apparna

7. Gå igenom vikten av att ”vara privat”, stängda profiler, acceptera bara de man känner etc

8. Berätta om konsekvenser  –  vad som kan  hända (mobbning,  sexuella trakasserier, att alla inte är ”goda”)

9. Diskutera och sätta upp gemensamma önskemål och regler

12. Visa att du finns där vid behov utan att övervaka och ta del av din tonårings värld

13. Ligg steget före i vad som gäller, skapa egna konton och följ din tonårings kompisar  

14. Använd inte förbud utan arbeta for ömsesidig förståelse och respekt

15. Ställ krav/frågor till skolledningen – efter fråga en policy

Några bra hemsidor

www.surfalugnt.se

www.ur.se/Produkter/176499--‐UR--‐Samtiden--‐Sociala--‐medier--‐i--‐skolan

www.raddabarnen.ax/barnensinternet

                                    

 

Att det ledningen gör eller inte gör skickar tydliga signaler till organisationen som stärker förtroendet hos medarbetarna för ledningens beslut eller är direkt kontraproduktiva, är ingen nyhet. Jag vill här kort berätta om ett bra exempel som jag upplevt den gångna veckan när jag har varit i Caen (Normandie) för att träna och utveckla franska chefer inom det amerikanska läkemedelsbolaget Merck också känt för MSD.

Här upplevde jag att motivationen hos mellancheferna var väldigt hög och min reflektion är att den starkast bidragande orsaken var att ledningsgruppen också deltog fullt ut i alla moduler och att deras Commitments/åtaganden från tidigare modul var sjösatta.

Tala om tydliga signaler till övriga chefer!

Johan Setterwall

Lyckat uppdrag!

29 mars 2013

Ett starkt Ledarskap och Medarbetarskap gör skillnad! Efter att ha tränat och utvecklat alla ledare och ca 300 medarbetare i koncernen i södra Sverige, kör vi nu nästa gäng för att stärka Medarbetarskapet efter påsk. För ett större Engagemang, ett aktivt Ansvar med ett gemensamt Språk mot deras nya vision!

 Fantastiskt roligt därför att det är ett stort engagemang från ledningen och ett bra resultat, säger Agneta Setterwall från Market Cap.

Spännande uppdrag för amerikansa Merck också känt som MSD i Clermont-Ferrand, Frankrike som vi genomför på franska. En observation är att denna grupp lika gärna kunde vara svenska chefer, lyssnande med ganska mycket konsensusbeslut. Möjlig förklaring är att det var många yngre chefer, säger Johan Setterwall som genomförde uppdraget.

 

Marcialonga en succé!

28 januari 2013

 

 

Vi i Market Cap Group tog oss tillsammans med ett 20 tal kompisar, lyckliga och stolta i mål. Det är 7:e året i rad som Market Cap tillsammans med kompisar åker detta fantastiska skidlopp.

Distanserna är 45 km och 70 km och är ett av våra mål under året för att hålla oss i form och må bra säger Eva Öhrn.

Market Cap lanserar Hälsoekvationen för att också hjälpa chefer att må fysiskt bättre. Läs mer under  Hälsoekvationen.

Bilden används med tillåtelse av fotografen Robert Eklann.

GlaxoSmithKline testar!

10 februari 2012

GlaxoSmithKline har i januari påbörjat en pilotutbildning i Självledarskap
tillsammans med Market Cap Group!

Det är 16 medarbetare som utbildas i Självledarskapet för att verkligen kunna dra maximal nytta av den träning som samtliga chefer genomgått i Situationsanpassat Ledarskap. Vi tror att en satsning på Självledarskapet ytterligare kan förbättra kommunikationen mellan våra chefer och medarbetare, säger Peter Gerestad Personalchef på GlaxoSmithKline. Piloten som påbörjades nu i januari kommer att ha en första utvärdering efter första halvåret. För mer information kontakta: Eva Öhrn på Market Cap Group

 

Market Cap har under hösten tränat ABB med svårare samtal.

Inom ABBs division Power Products har Market Cap tränat och utvecklat ett antal fackliga företrädare och HR representanter i förmågan att genomföra svårare samtal.

 

Market Cap Group har fått ett Preferred Partner avtal med GlaxoSmithKline avseende ledarskap och coaching.

Market Cap Group började träna och utveckla cheferna på GSK hösten 2009 och har också coachat en del chefer och har nu fått ett Preferred Partner avtal med GSK. Vi är stolta glada och och vi tror mycket på det här samarbetet där vi kan och förstår kundens och därför kan föreslå och genomföra väldigt situationsanpassade insatser, säger Johan Setterwall
på Market Cap Group.

 

Market Cap Group har i dag förlängt avtalet med If Skadeförsäkringar kring leveranser av ledarskaputveckling.

Det är fantastisk roligt och hedrande att Market Cap Group efter mer än 10 års samarbete nu kan fortsätta att träna och utveckla If cheferna i Norden, Baltikum och Ryssland, säger Eva Öhrn på Market Cap.

Målet med insatsen på Holmen Paper är att de årliga utvecklingssamtalen skall ses som ett värdefullt tillfälle till ömsesidigt utbyte och utveckling av såväl chef som medarbetare.

Market Cap arbetar under våren tillsammans med Holmen Paper. Syftet med projektet är att träna samtliga Holmen Papers chefer i förmågan att föra olika sorters utvecklande och framåtsyftande samtal och samtidigt förkovra sig i ett coachande förhållningssätt och samtalsteknik. Cheferna tränar på olika situationer som t ex att tydliggöra och kommunicera aktuella förväntningar till varje medarbetare.

Market Cap + Handelshögskolan

17 september 2010

Träning av situationer som är så nära verkligheten man kan komma!

I dagarna har Handelshögskolan BI i Oslo tillsammans med Market Cap och Expomedia startat det andra programmet för chefer på If. Detta program riktar sig till erfarna
mellanchefer. I den första av 5 moduler får deltagarna i grupper lösa affärsmässiga problem där den affärsmässiga förmågan och förmågan att leda gruppen och individen tränas. Närmare verkligheten kan man knappast komma och cheferna fick många nya användbara insikter som de kan applicera direkt när de kommer hem, säger Johan Setterwall på Market Cap. En förutsättning för att delta är att de har gått Ifs andra program, UGL, Affärssimulering och Situationsanpassat Ledarskap.

Inspirationsdag den 1/9

2 september 2010

Den 1:a september har Market Cap en inspirationsdag för sina kunder där Mats Lindgren från Kairos Future är huvudtalare i ämnet ”Att leda i tokiga tider”

Målet med dagen är att ge våra kunder ny inspiration, cheferna har det ganska tufft och därav temat ”Att leda i tokiga tider” säger Agneta Setterwall på Market Cap. Platsen är Långängens Gård ute på Lidingö som ligger i en vacker och härlig miljö. Vill du veta mer så hör av dig till Agneta Setterwall på agneta.setterwall@marketcap.se

Market Cap har med två andra leverantörer, Expomedia och Ledarskaparna under våren påbörjat ett samarbete med Handelshögskolan BI i Oslo för att leverera ledarutvecklings program till Ifs nordiska ledare!

If har i många år samarbetat med Market Cap som har fokus på det personliga ledarskapet,
i ett program för de nordiska ledarna. If har från och med starten av 2010 två ledarprogram för de nordiska ledarna där också Handelshögskolan BI i Oslo är en viktig och strategisk leverantör.
-Jag tror att våra ledarprogram får ännu bättre status nu när BI är med, och där deltagaren dessutom får studiepoäng på Bachelor nivå, säger Aud Nordaas Rogstad, Programansvarig för ledarutveckling på If.

 

Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har i Sverige valt Market Cap Group för
vidareutveckling av samtliga svenska chefer och ledningsgruppen!

 

Q-MED förstärker ledarskapet med ett ledarprogram som har tagits fram i samarbete med de utvalda leverantörerna - Market Cap och Mgruppen.

Q-MED har initierat ett ledarskapsprogram för sina chefer för att stötta dem i det dagliga ledarskapet mot uppsatta mål. Programmet som vänder sig till samtliga chefer inom Q-MED sträcker sig över ett år. Därefter kommer kortare insatser att göras efter behov.

Utveckling