Tydliga signaler – är ingen nyhet!

By Johan Setterwall / on 19 april 2013

Att det ledningen gör eller inte gör skickar tydliga signaler till organisationen som stärker förtroendet hos medarbetarna för ledningens beslut eller är direkt kontraproduktiva, är ingen nyhet. Jag vill här kort berätta om ett bra exempel som jag upplevt den gångna veckan när jag har varit i Caen (Normandie) för att träna och utveckla franska chefer inom det amerikanska läkemedelsbolaget Merck också känt för MSD.

Här upplevde jag att motivationen hos mellancheferna var väldigt hög och min reflektion är att den starkast bidragande orsaken var att ledningsgruppen också deltog fullt ut i alla moduler och att deras Commitments/åtaganden från tidigare modul var sjösatta.

Tala om tydliga signaler till övriga chefer!

Johan Setterwall