Föräldraledarskap i sociala medier!

By Johan Setterwall / on 26 juni 2013

Igår hade vi ett frukostmöte för kunder och vänner om Föräldraskapet i sociala medier med tips om hur agera. Därefter hade vi ett lunchmöte med GlaxoSmithKline personalen på samma tema. Föreläsare var Annika Thorberg från Marketing House, som är en extremt kunnig konsult på området. Min reflektion är att jag som förälder har ett jätte ansvar i att lära mig mycket mer för att kunna agera på ett bra sätt utan att sätta upp en massa FÖRBUD, säger Johan Setterwall.

Med tanke på intresset så kanske vi återkommer till hösten med nytt frukostmöte!

Nedan värdefulla tips från Annika Thorberg, Marketing House, för hur du kan agera!

Här kommer ett antal tips och rad kring hur du som förälder kan bli bättre på att leda och skapa en tidig dialog med ditt barn/tonåring kring användandet av och närvaron i Sociala medier. Se detta dokument som ett stöd för hur du kan få en bättre kunskap och en ömsesidig respekt mellan dig som förälder och barnet/tonåringen.

1.Kunskap är makt –  UTBILDA DIG for  barnens/tonåringens skull

2.Läs användarvillkoren for de medier du och tonåringarna använder

3.Lär dig kanalerna eller lär er tillsammans

4. Be att få vara ”vän” men lägg dig inte i, kommentera inte, följ på avstånd

6. Låt de leda dig genom att de lär dig kanalerna/apparna

7. Gå igenom vikten av att ”vara privat”, stängda profiler, acceptera bara de man känner etc

8. Berätta om konsekvenser  –  vad som kan  hända (mobbning,  sexuella trakasserier, att alla inte är ”goda”)

9. Diskutera och sätta upp gemensamma önskemål och regler

12. Visa att du finns där vid behov utan att övervaka och ta del av din tonårings värld

13. Ligg steget före i vad som gäller, skapa egna konton och följ din tonårings kompisar  

14. Använd inte förbud utan arbeta for ömsesidig förståelse och respekt

15. Ställ krav/frågor till skolledningen – efter fråga en policy

Några bra hemsidor

www.surfalugnt.se

www.ur.se/Produkter/176499--‐UR--‐Samtiden--‐Sociala--‐medier--‐i--‐skolan

www.raddabarnen.ax/barnensinternet