Handelshögskolan i Oslo

By http://en.wikipedia.org/wiki/File:BI_Norwegian_School_of_Management_Nydalen_Oslo.jpg / on 6 juli 2010

Market Cap har med två andra leverantörer, Expomedia och Ledarskaparna under våren påbörjat ett samarbete med Handelshögskolan BI i Oslo för att leverera ledarutvecklings program till Ifs nordiska ledare!

If har i många år samarbetat med Market Cap som har fokus på det personliga ledarskapet,
i ett program för de nordiska ledarna. If har från och med starten av 2010 två ledarprogram för de nordiska ledarna där också Handelshögskolan BI i Oslo är en viktig och strategisk leverantör.
-Jag tror att våra ledarprogram får ännu bättre status nu när BI är med, och där deltagaren dessutom får studiepoäng på Bachelor nivå, säger Aud Nordaas Rogstad, Programansvarig för ledarutveckling på If.