Lyckat uppdrag!

By Johan Setterwall / on 29 mars 2013

Ett starkt Ledarskap och Medarbetarskap gör skillnad! Efter att ha tränat och utvecklat alla ledare och ca 300 medarbetare i koncernen i södra Sverige, kör vi nu nästa gäng för att stärka Medarbetarskapet efter påsk. För ett större Engagemang, ett aktivt Ansvar med ett gemensamt Språk mot deras nya vision!

 Fantastiskt roligt därför att det är ett stort engagemang från ledningen och ett bra resultat, säger Agneta Setterwall från Market Cap.