Q-MED förstärker ledarskapet!

By / on 3 november 2008

Q-MED förstärker ledarskapet med ett ledarprogram som har tagits fram i samarbete med de utvalda leverantörerna - Market Cap och Mgruppen.

Q-MED har initierat ett ledarskapsprogram för sina chefer för att stötta dem i det dagliga ledarskapet mot uppsatta mål. Programmet som vänder sig till samtliga chefer inom Q-MED sträcker sig över ett år. Därefter kommer kortare insatser att göras efter behov.

Utveckling