Träning inom sjukvården på Situationsanpassade och coachande samtal!

By Johan Setterwall / on 27 oktober 2014

Sjuksköterskorfrån Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Venhälsan, Södersjukhuset som arbetar med hiv-positiva patienter, har under våren 2014 utbildats och
tränats av Market Cap Group.

Utbildningsserien har fokuserat på att ge ökad förståelse för hur man kan påverka, motivera och coacha sina patienter på bästa sätt.

Träningsomgångarna har varvats med mycket uppskattade föreläsningar kring Kost & Motion, rökavvänjning och sexuellt överförbara sjukdomar. Market Cap har ansvarat för utbildningen och träningen som har kompletterats med föreläsarna: Per-Åke Lagerbäck (Hälsobolaget i Järfälla AB), Matthias Lidin (Livsstilsmottagningen på Karolinska Sjukhuset) samt Eva Berg Björnelius (Karolinska Sjukhuset).
Hela utbildningsserien är ett samarbete mellan läkemedelsföretaget GSK och de båda sjukhusen.  

Vi är glada och stolta över att vi har fått vara med och bidra i denna satsning vilket också varit väldigt lärorikt, säger Eva Öhrn & Johan Setterwall från Market Cap Group