Utvecklande samtal på Holmen

By / on 31 mars 2011

Målet med insatsen på Holmen Paper är att de årliga utvecklingssamtalen skall ses som ett värdefullt tillfälle till ömsesidigt utbyte och utveckling av såväl chef som medarbetare.

Market Cap arbetar under våren tillsammans med Holmen Paper. Syftet med projektet är att träna samtliga Holmen Papers chefer i förmågan att föra olika sorters utvecklande och framåtsyftande samtal och samtidigt förkovra sig i ett coachande förhållningssätt och samtalsteknik. Cheferna tränar på olika situationer som t ex att tydliggöra och kommunicera aktuella förväntningar till varje medarbetare.