Market Cap + Handelshögskolan

By http://www.bi.edu/research/Research-Departments/ / on 17 september 2010

Träning av situationer som är så nära verkligheten man kan komma!

I dagarna har Handelshögskolan BI i Oslo tillsammans med Market Cap och Expomedia startat det andra programmet för chefer på If. Detta program riktar sig till erfarna
mellanchefer. I den första av 5 moduler får deltagarna i grupper lösa affärsmässiga problem där den affärsmässiga förmågan och förmågan att leda gruppen och individen tränas. Närmare verkligheten kan man knappast komma och cheferna fick många nya användbara insikter som de kan applicera direkt när de kommer hem, säger Johan Setterwall på Market Cap. En förutsättning för att delta är att de har gått Ifs andra program, UGL, Affärssimulering och Situationsanpassat Ledarskap.