Ur SvD Näringsliv, 22 mars 2015

Chefen har dålig koll på psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots det står många arbetsgivare som handfallna när problemen väl uppstår på deras arbetsplats. En öppnare dialog, bättre rutiner och ett tydligare ledarskap efterlyses av experter.

Det har kallats vår tids folksjukdom. Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar och vi möts allt oftare av svarta rubriker som larmar om att problemen bara ökar. Sjukskrivningarna kostar samhället och företagen stora pengar och för den som drabbas kan det ta många år att komma tillbaka till arbetslivet. Trots detta saknar många företag rutiner och policys för att hantera problemen och kunskapen bland chefer är ofta bristfällig. Det säger Rickard Bracken, projektledare för Riksförbundet Hjärnkoll, som verkar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

– Chefer i våra undersökningar säger att ”psykisk ohälsa är vanligt men inte på min arbetsplats”. Man pratar för lite om psykisk ohälsa på arbetsplatserna och det saknas rutiner och policys i organisationerna för att hantera de här frågorna, säger han.

Rickard Bracken tror att den bristande insikten bland chefer, som leder till tron om att just deras arbetsplats är förskonad från problemen, beror på att det finns en felaktig bild av att människor som lever med psykisk ohälsa är så illa däran att de inte fungerar på en arbetsplats.

– Det är helt fel. Det kan börja med att man sover dåligt och får koncentrationssvårigheter. Den vanligaste reaktionen är att man bara kämpar på och då syns kanske inte problemen utåt, konstaterar Rickard Bracken.

Även i Unionens senaste Arbetsmiljöbarometer får arbetsgivarna dåligt betyg och anklagas för att inte ta sitt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Men Anna Bergsten, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Svenskt Näringsliv, håller inte med.

- Det kan givetvis se olika ut på olika företag men jag vet att man prioriterar de här frågorna. Det är självklart att arbetsgivarna vill ha medarbetare som trivs och då ges förutsättningar att göra ett bra jobb, säger hon.

Men frågan är komplex. Anna Bergsten anser att det är betydligt lättare att utvärdera den fysiska arbetsmiljön än den psykosociala.

– Stress och arbetsbelastning är svårare att ta på. Det som stressar en person kanske inte stressar en annan. Det kan också vara svårt att särskilja vad som har med arbetsplatsen att göra och vad som är kopplat till privatlivet. Det kan vara en svår balansgång, arbetsgivaren kanske inte alltid bör lägga sig i sina anställas privatliv, säger hon och tillägger snabbt.

– Men jag vill verkligen betona att arbetsgivaren och arbetsplatsen har stor betydelse. Ledarskapet är en viktig faktor i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Men det här är inte lätta frågor.

Att det är svåra frågor där stöttning behövs intygas av Agneta Setterwall, ledarskapskonsult på Market Cap Group. Hon har märkt av en ökad efterfrågan bland ledare hur man jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa.

– När det gäller de här frågorna har ledaren en viktig uppgift att vara en god förebild. Det handlar om självledarskap, säger hon.

Agneta Setterwall förklarar att det som chef är viktigt att se över sin sitt eget agerande och fundera på vilka signaler det sänder till medarbetarna.

– Det bildas en kultur på arbetsplatsen, som ofta utgår från ledaren. Man bör fundera på hur man med små, konkreta medel kan skapa en arbetsmiljö där folk trivs. Många chefer tycker att detta är ett HR-ansvar men som chef har du ett ansvar för att lyfta de här frågorna, fortsätter hon.

Att som ledare vara tydlig, kommunicera förväntningar och definiera och följa upp mål, anser hon också är viktigt för att minska stress, och i förlängningen psykisk ohälsa, bland medarbetarna. Men första steget att ta låter kanske enkelt men är en tröskel för många chefer.

– Det handlar om att börja prata om det här och våga ställa frågan ”hur mår du egentligen” till sina medarbetare, säger Agneta Setterwall.