Ur Veckans Affärers Analysbrev, vecka 18, april 2015

Bli inte stressad av att du stressar så mår du mycket bättre

Se bara till att få tillräcklig återhämtning så håller du avståndet till den fruktade väggen. Och sluta kolla jobbmejlen innan du går och lägger dig!

"Viss stress är bra, den får upp oss på morgonen för att göra vårt jobb. Det är när det brister i återhämtning det blir farligt”, säger Agneta Setterwall som driver ledarutvecklingsbolaget Market Cap tillsammans med tre kompanjoner.

Med hjälp av hjärtfrekvensmätare analyserar de chefers stressnivå under tre dygn varav en helgdag: arbete, sömn och fysisk aktivitet. Variabiliteten i hjärtslagsfrekvens hjälper dem att analysera vilket beteende som ger den nödvändiga återhämningen i ett ofta stressigt arbetsliv.

”En kvinna förstod inte varför hon var så trött trots att hon sov åtta timmar varje natt”, berättar Agneta Setterwall . ”Men även om hon sov mellan 22 och 06 var stress-staplarna var röda till 04. Först därefter fick hon kvalitet i sömnen. Det visade sig att det sista hon gjorde innan hon somnade var att slå igen jobb-pc:n”.När kvinnan skaffade sig en och en halv timmes privat tid innan sängdags blev sömnen bättre och hon vaknade utvilad.

”En man började parkera mobiltelefonen i en korg precis innanför ytterdörren när han kom hem. Sedan kollade han läget någon timme innan han skulle sova. På det sättet skapade han sig en rutin för vardagsåterhämtning med familjen. Hans stressnivåer gick ner påtagligt”, berättar hon vidare.

Det är inte de stora strategierna och programmen som ger ett arbetsliv i balans, utan de små insatserna, de små pauserna. Att lyfta blicken och djupandas, ta en kort paus på några minuter varje timme. Ta en 10 minuters promenad på lunchen.”Det handlar om en långsiktig beteendeförändring, inte en quick fix. Då är det viktigare att fokusera på upp till tre saker och hålla ut över tid.

Utmaningen är att skapa självinsikt och medvetenhet. Det är när man ignorerar de egna signalerna om brist på återhämtning som man riskerar utbrändhet. Med självinsikten kommer en tydlighet som är grunden för allt gott ledarskap.

Viktigast är att välja bort, att sluta göra saker som är mindre viktigt”Ta reda vad din chef vill att du prioriterar. Välja bort-listan är lika viktig som att göra-listan. Det säkrar att man gör rätt saker”, säger hon. ”Och att chefen inser att det egna beteendet sätter normen och kulturen för hur medarbetarna arbetar. Då är det extra viktigt att man tydligt sätter regler för när och hur man jobbar. I synnerhet i dessa digitala tider när vi kan, och ibland måste, jobba 24/7”.

Av Ulrika Fjällborg