Coaching/Handledning

Att nå varaktiga resultat är en process som kräver både tid och träning, oavsett det gäller idrott, motion eller som ledare i ett företag/organisation.

Under och efter ett ledarutvecklingsprogram finns vi som stöd för ledarna, i deras vardag, för att nå uppsatta mål och implementera handlingsplanen.

Vi är certifierade coacher, genom ICC International Coaching Community, och arbetar genom upplägg i coachingserier med coaching och/eller med handledning till individuella chefer. Det sker efter en väl beprövad metodik och struktur där mål och syfte med investeringen alltid fastställs med uppdragsgivaren innan start.

Olika former av möten, avstämningar och återkoppling sker kontinuerligt för att säkerställa ledarens åtaganden.

Coaching och handledning kan ske både individuellt och i grupp.