Grupputveckling

Tydliga mål och spelregler för gruppen i kombination med en hög tillit medlemmarna emellan är centrala faktorer för hur effektiv gruppen är. Gruppens förändringsbenägenhet är idag dessutom avgörande.

Market Cap utvecklar ledningsgrupper och andra grupper. Beroende på gruppens behov anpassar och skräddarsyr vi uppläggen. Ofta används något av nedanstående koncept som vi är certifierade i.

  • Susan A. Wheelans forskningsbaserade grupputvecklingsmodell IMGD (Intergrated Model of Group Development) som beskriver hur gruppen växer in i olika faser och vad som krävs av medlemmarna och ledaren i respektive fas. Vi använder ofta det tillhörande analysinstrumentet GDQ (Group Development Questionaire).
  • Förändringens Fyra Rum som är en teori om förändring som baseras på Claes Janssens forskning. Teorin bygger på en modell i fyra delar som visar hur en individ eller en grupp rör sig mellan olika stadier i en förändringsprocess.
  • DiSC Personprofil som kartlägger en persons beteendemönster och drivkrafter.
  • Values Online som är ett verktyg och koncept för att kartlägga en individs värderingar.