Hälsoekvationen

Market Cap har ett helhetskoncept som kombinerar ledar- och hälsoutveckling.  Allt kundanpassat för att möta aktuella behov och för att skapa ett långsiktigt mätbart resultat.

Ledarskap + Hälsa = Långsiktigt Resultat

Genom forskningen vet vi att grupper och team som har tydliga mål och en hög tillitsnivå presterar bättre. Vi vet även att människor som tränar regelbundet både presterar högre och mår fysiskt och psykiskt bättre.

Vi kombinerar utveckling av ledarskap och grupp/ individ med fysisk utveckling. Till grund för den fysiska utvecklingen ligger en s k Livsstilsanalys som mäter stressnivå, återhämtning och individens fysiska aktivitet.  Livsstilsanalysen görs tillsammans med specialister.

Samtidigt som gruppen utvecklas för högre effektivitet och bättre samarbete, kommer varje individ att arbeta utifrån en egen individuell handlingsplan. En gemensam fysisk utmaning definieras som ett delmål, anpassat efter respektive individs nivå.