Ledarutveckling

Ledare som sätter tydliga mål, arbetar med feedback och uppföljning och skapar tillit gör skillnad och ger en ovärderlig kraft till företaget.

Våra program för ledarutveckling tränar ledarna att använda sig av ett tydligt och kommunicerande ledarskap ofta med hjälp av metodiken Situationsanpassat Ledarskap*. För ännu större effektivitet och för att kunna starta processen innan klassrumsträning kompletterar vi med vår e-kurs i Situationsanpassat Ledarskap.

Vi utvecklar även det personliga ledarskapet genom träning i t ex coachande förhållningssätt, svårare samtal, hantera förändring, målformulering och uppföljning, utvecklande samtal och feedback.

 * Situationsanpassat Ledarskap® är en kommunikationsmodell där fokus i dialogen läggs på den uppgift/mål som ska utföras och medarbetarens förmåga och vilja att utföra uppgiften/målet. Det är ett verktyg för chef och medarbetare för att bättre kommunicera och tydliggöra det ledarskap och det stöd som behövs för att lyckas med sina arbets-uppgifter och utmaningar. Det skapar ett gemensamt språk kring aktuella uppgifter/mål och en förståelse för olika ledarstilar till olika uppgifter, ibland instruerande eller förklarande, deltagande eller delegerande.