Medarbetarutveckling

Market Cap arbetar med att utveckla medarbetare. Det handlar bland annat om träning i självledarskap, ökat ansvar och ökad initiativförmåga.

Att utbilda medarbetarna tydliggör vikten av engagerade medarbetare som tar ett eget ansvar i sin roll för att lösa sina uppgifter och nå uppsatta mål. Medarbetarna känner att de vill och kan påverka sitt arbete. Det leder till ett bättre arbetsklimat och ökad trivsel på jobbet.

När ledare och medarbetare får ett gemensamt språk kring uppdrag, förmåga och vilja skapas en ökad förståelse i kommunikationen och därmed en ökad samsyn kring målsättningar och vad som behövs för att de ska uppnås. Förtroendet mellan chef och medarbetare ökar när alla talar samma språk och kan kommunicera kring arbetsuppgifter och mål på ett effektivt sätt.

Utbildade medarbetare har förväntningar på sina chefer och ledarskapet. Det kommer i sin tur hjälpa cheferna att bli ännu starkare i sitt ledarskap.